Jdi na obsah Jdi na menu
 


13) Současný světový politický systém

 

USA

-          území

o    poloha

§  klima

·         mírný podnební pás

·         ideální pro zemědělskou produkci

·         nejsou nutné žádné extrémní náklady na budování a údržbu infrastruktury

·         např. Rusko leží mnohem severněji

·         v porovnání s Evropou ale relativně častý výskyt „klimatických poruch“ (tornáda, lokálně)

§  přístup k moři

·         snadný přístup k Atlantiku i Pacifiku

·         problém s přesuny z Atlantiku do Pacifiku

o    Panamský průplav jako nejkratší cesta není pod kontrolou americké vlády

§  sousedé

·         přátelské vztahy s Kanadou a Mexikem

·         žádná přímá vojenská hrozba

·         oceán chrání USA před případnou vojenskou hrozbou odjinud

·         nelegální ekonomická migrace z Mexika

o    bere pracovní místa nekvalifikovaným Američanům

o    mění demografickou strukturu

o    snaha kontrolovat ji pomocí hraničního plotu (od 2006)

§  rozloha

·         9,6 mil. Km2

·         třetí nejrozlehlejší stát světa

§  přírodní zdroje

·         dostatek orné půdy – soběstačnost v produkci potravin

·         vlastní zásoby strategických surovin

o    při výpadu dovozu možné použít vlastní ropná ložiska v Texasu a na Aljašce

o    navíc snaha podpořit výzkum nových technologií

·         obrovská spotřeba US ekonomiky

·         domácí zdroje paliv ale dlouhodobě nestačí

-          obyvatelstvo

o    kvantita

§  přes 300 milionů obyvatel (většina ale žije na východním pobřeží)

o    kvalita

§  gramotnost

·         kvalitní prestižní univerzity (Ivy league – Yale, Harvard, Princeton) – přitahují talenty z celého světa (Indie, Čína)

·         nejsnazší dostupnost internetu na světě

·         důraz na praktickou využitelnost dovedností

·         státní školství je ale málo kvalitní a privátní školství je nákladné (chudší obyvatelé si ho nemohou dovolit)

§  homogenita

·         kulturní

o    individualismus

o    důvěra v kapitalismus

·         jazyková

o    angličtina jako světový jazyk obchodu a internetu

o    Američan nemusí znát další jazyky

·         Hispánská a afroamerická kultura ale roste rychleji než anglosaská

·         Menšiny se méně snaží asimilovat a vytvářejí uzavřenější subkultury

·         Na jihu USA roste význam španělštiny a tzv.“spanglish“

§  Sociální politika

·         Část obyvatel žije v chudobě

·         Neexistuje státní důchodový systém

·         Minimální státem garantované zdravotnictví

·         Nízká úroveň státního školství

-          Moc

o    Vnitřní

§  Demokracie

·         Svobodné volby a soutěž kandidátů

·         Fungující dělba moci

·         Politická elita reaguje na přání voličů

§  Právní stát

·         Tradice ochrany individuálních práv

·         Fungující nezávislé soudnictví

·         Relaticně nízká míra korupce

§  Vysoká kriminalita ve městech

§  Relativně snadná dostupnost střelných zbraní

o    Vnější

§  Kvantita

·         Největší armádní rozpočet na světě (440 miliard USD 2007)

o    Více než součet rozpočtů následujících 167 zemí v pořadí

o    8x více než Čína (2há)

·         profesionální armáda (1,4 mil. Aktivních, 1,4 mil. v rezervě)

§  kvalita

·         jaderný arzenál

o    balistické střely, raketonosné ponorky, strategické bombardéry

·         mobilita

o    jediný stát schopný zasahovat v krátkém čase kdekoliv na světě

o    vojenské základny po celém světě

o    11 letadlových lodí

o    letectvo s možností tankovat za letu

o    plus snadný přístup k oceánům

·         výcvik

o    kvalitní speciální útvary

o    špatná příprava na peacekeeping

o    neznalost prostředí v místě mise

o    neschopnost porozumět místnímu obyvatelstvu jazykově ani kulturně

·         technologie

o    pokročilý vojenský výzkum

o    naváděné střely

o    satelitní technologie

o    kvalitní zázemí pro vojáky

o    přílišné spoléhání na technickou převahu

o    přílišná specializace (horší výsledky, když technika selže)

o    svádí k upřednostňování řešení kdy lze techniku použít („bombardování z dálky“, menší ochota nasadit pěchotu)

·         lidé

o    složení armády neodpovídá složení společnosti

§  většinou chudší lidé bez peněz na studium, méně vzdělaní lidé nebo příslušníci etnických menšin (hispánci a afroameričané)

o    nižší sociální inteligence

o    náchylní k selhání ve stresu

o    neochota smiřovat se se ztrátami ve vlastních řadách

·         závislost na politické podpoře

o    voliči nemají rádi války v zahraničí

o    mediální obraz mise je důležitější než její výsledek

o    může vést k předčasnému ukončení vojensky úspěšných operací (1973-Vietnam, 1993-Somálsko, možná i Irák)

-          ekonomika

o    od 1870s nejsilnější na světě

o    vysoké HDP (13,8 trilionu USD v roce 2007) a zároveň nízká nezaměstnanost

o    vysoké HDP na hlavu (46 tisíc USD)

o    rostoucí deficit veřejných rozpočtů- rostoucí státní dluh

§  Čína drží mnoho US dluhopisů a může tak ovlivňovat jejich ekonomickou stabilitu

o    Slábnoucí konkurenceschopnost¨

§  Drahá pracovní síla

§  Konkurence z Číny

o    Oslabování důvěry v USD jako rezervní měnu

§  Sílící Eurozóna

§  Ropní producenti odmítají z politických důvodů dolar (Irán, Venezuela)

-          Kultura

o    Americká kultura populární ve světě

§  „měkká dominance“

§  dobrovolné přebírání amerických vlivů

§  americký životní styl jako ideál

o    Americká kultura je vnímána v některých regionech jako agresivní

§  Obviňování z kulturního imperialismu

§  Konflikt s islámskou kulturou (kritika: konzum, nemravnost, bez respektu k hodnotám)

 

 

Rusko

-          plusy

o    drahý plyn a ropa

§  vztahy Západu s Íránem

§  růst spotřeby Číny a Indie

§  možnost zvyšovat investice (sociální programy, infrastruktura)

o    umírněná inflační politika

§  rozumné investování

§  stabilizační fond z ropných výnosů

o    společenská stabilita

§  růst příjmu obyvatel – 10-12%ročně

§  Rusové jsou spokojení

§  Kontrast s Jelcinovou érou (dravý kapitalismus, kriminalita, tunelování, příkré majetkové rozdíly)

o    Růstový potenciál

§  Státní investice do průmyslu

§  Nekonkurenceschopné podniky již nefungují

o    Střední třída

§  Hospodářský růst pociťují všichni

§  Srovnávání rozdílů mezi Moskvou a regiony

-          Minusy

o    Korupce

§  Státní aparát zneužívá své postavení (odhadované ztráty až 4%HDP ročně)

o    Absence politického života

§  Veřejně deklarovaná jednota

§  Dominance strany „Jednotné Rusko“

§  Opozice potlačována

§  Slabé demokratické instituce

o    Byrokratizace vertikály moci

§  Nárůst centralizace řízení

§  Lokální elity nejsou akceschopné

§  Pomalé a neefektivní řešení místních problémů

o    Klesající těžba plynu a ropy

§  Vyčerpání nalezišť z 1970s

§  Nedostatečné investice do nových nalezišť

§  Při zachování trendu neschopnost uspokojit importéry

§  Snaha kompenzovat nákupem od dalších členů SNS

o    Slabé státní společnosti

§  Stát je neefektivní správce

§  Nutnost dotovat jejich chod

§  Korupce v řadách managementu

§  Dlouhodobě může vést ke stagnaci ekonomiky

o    Demografický vývoj

§  Populace v Rusku se zmenšuje

·         Živit dítě je relativně nákladné

·         Počet potratů převyšuje počet porodů

·         Pokles je nejvyšší u etnických Rusů

§  Nízký předpokládaný věk dožití

·         Muži 60,5 let, ženy 74 let

·         Nezdravý životní styl (kouření, alkohol, strava)

·         Nižší kvalita života ve srovnání s Evropou

§  Neruská etnika poměrně rostou

·         Dlouhodobě obava z růstu vlivu kavkazského obyvatelstva, které vyznává islám

§  Řídké a nerovnoměrné osídlení

·         Průměrná hustota 9 obyvatel/km2

·         80% obyvatelstva žije na Západ od Uralu

§  snaha vlády lákat etnické Rusy ze zahraničí

·         kampaň zaměřená na ruské menšiny v okolních státech

·         finanční podpora za osidlování oblasti na východě země