Jdi na obsah Jdi na menu
 


3) Modely fungování mezinárodní politiky (systémová analýza) a teorie her

= snaha racionálně vysvětlit některé jevy v politice a mezinárodních vztazích; matematická teorie rozhodování 2 na sobě závislých hráčů (států)

- rozvinula se za Studené války (na příkladech USA a SSSR); propagátor John Wash

- předpokládá racionalitu, tedy racionální chování účastníků (států)

- hráč (stát) si stanovuje cíle a volí si strategie

1) Hra na zbabělce

- dokazuje teorii Thomase Hobbse (x J. J. Rousseau)

 

SSSR

 USA

 

ustoupit

neustoupit

ustoupit

(0;0)

(-100;10)

neustoupit

(10;-100)

(-100;-100)

- řešení:

= strategie, s jejíž pomocí hráč (stát) přesvědčí svého partnera o své iracionalitě (tj. o připravenosti riskovat)

–> iracionalita může být racionální strategií (např.: jaderný konflikt - vzájemná neústupnost může vést k vzájemnému zničení; ústupek vede k oslabení prestiže)

2) Dilema vězňů

- maximalizace vlastního užitku nevede k všeobecnému prospěchu, nýbrž naopak všechny poškozuje

- zpochybňuje liberální pohled na svět

 

SSSR

USA

 

spolupracovat

nespoluprac.

spolupracovat

(4;4)

(-3;6)

nespoluprac.

(6;-3)

(0;0)

- řešení:

- nejvýhodnější je spolupracovat (tedy nepřiznat se)

- uplatnění realismu v praxi:

- období „Koncertu velmocí“ (zhruba 1815 - 1853) jako doba realistické politiky vyvažování vlivů jednotlivých států

- realistický přístup ve 20. století – období détende, sbližování s Čínou apod. jako rezignace na morálku v politice

- Rada bezpečnosti OSN jako model velmocenské vlády nad světem

 

systémová analýza

-          modely uspořádání světové politiky v závislosti na poměru sil

-          Morton Kaplan

-          Závisí na počtu aktérů:

o    Dominance (hegemonie, unipolarita) - 1

o    Bipolarita - 2

o    Oligopolarita - několik

o    Multipolarita - mnoho

o    Dominance

§  Daný aktér má v daném regionu tak vysoké a silné postavení, že nemá žádnou konkurenci

§  Alexandr Makedonský – regionální hegemonie ve Středomoří

§  Římská říše

§  Napoleonova říše

§  Třetí říše

§  GB 1830´s a 1840´s

§  USA unipolarita

o    Bipolarita

§  Rozlišujeme:

·         Volný bipolární model

o    Studená válka (2 hlavní aktéři, ale zároveň i nezávislé státy – např.J.Amerika, Afrika, Indie)

·         Těsný bipolární model

o    Zatím není příklad z historie, zatím se nestal

o    Oligopolarita

§  Nějaký malý počet aktérů

§  „koncert velmocí“

·         po Napoleonských válkách 1815-1880s

·         5 hlavních velmocí

o    Anglie

o    Francie

o    Prusko (Německo)

o    Rakousko (R-U)

o    Rusko

§  Fungují jako vzájemné brzdy, systém tak relativně v rovnováze

o    Multipolarita

§  Mnoho aktérů

§  Nemožnost nastolení nějakého řádu, který by byl akceptovatelný, vykonavatelný a vymahatelný všemi

o    V budoucnosti:

§  Nejspíše oligopolarita

§  USA,EU,Čína,??Rusko??,Indie,???Japonsko???, Brazílie???

§  Vysvětlit proč

teorie her

-          teoretické modely chování aktérů v mezinárodní politice a předvídání výsledků

-          tvůrci: vědci USA v 1960´s (inspirace úspěchy kybernetiky)

-          předpokladem je že, se jednotliví aktéři budou chovat racionálně

-          Vězňovo dilema

o    Někdy je lepší být zlý (vězeň neví, zda se jeho spolupachatel přiznal, a zda má zapírat či ne, přizná-li se dostane min.trest a spolupachatel maximální)

o    Za některých podmínek je podlost výhodnější

o    Téma zpracováno H.Tuckerem (Pricetonská univerzita)

 

 

-          Hra na kuře (sraba)

o    Školáci proti sobě jedou autem a čekají, kdo dřív uhne ( a ten je srab)

o    Kdo dříve ustoupí prohrál

o    Z praxe: Karibská krize

§  Kennedy zahájil blokádu

§  Chruščov lodě kolem Kuby

§  Navenek vítězství Kennedyho

§  „srážkou“ jaderná válka

o    Téma zpracoval S.Brams (Teorie her a politika 1975)

-          Konkurenční hry

o    Cílem poražení protivníka

o    Nekooperativní (nevzájemné

o    Kooperativní – společné (víc dětí postaví větší hrad)

o    Lov na jelena

§  Dilema zda lovit zajíce či jelena

§  Jelen je lepší, ale musí všichni spolupracovat a chytit ho je obtížnější

§  Když jde každý za sebe je lepší ulovit zajíce, je to snazší

§  Zajíc je ale méně výživný

§  Konflikt zda spolupráce či samota

-          Hry s nulovým součtem

o    Když se něco dělí mezi všechny

§  Tedy když jeden dostane více, ostatní mají méně

-          Hry s nenulovým součtem

o    Kooperace jednotlivců

o    Zvýšený počet, stav