Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upomínky

 

 

Dovolujeme si Vás upozornit na prošlou splatnost naší faktury č.

Upozorňujeme Vás, že již před týdnem byla splatná naše faktura č.

Dosud jste neuhradili naši fakturu za práce ve Vaší provozovně

Jistě jen v návalu jiné práce jste opomněli uhradit pohledávku

Přijali jste bez námitek naši poslední zásilku spotřebního zboží.

Při kontrole našich pohledávek jsme zjistili neuhrazenou fakturu č.

Není nám jasné, proč jsme do dnešního data nedostali Vaši úhradu.

Prosíme, abyste zjistili, zda při placení nemohlo dojít k omylu.

Sdělte nám prosím datum platby, ať můžeme tuto záležitost uzavřít.

Oznamte nám tedy důvody, které Vám brání v úhradě naší pohledávky.

S politováním konstatujeme, že stále překračujete dobu splatnosti.

V poslední době nás velice poškozujete svým neodpovědným jednáním.

Opožďováním tak přivádíte i nás do druhotné platební neschopnosti.

Očekáváme tedy, že se Váš přístup k úhradě faktur radikálně změní.

Nějakým nedopatřením jste asi zapomněli zaplatit naši fakturu.

Prosíme, abyste nás informovali obratem o provedení platby bankou.