Jdi na obsah Jdi na menu
 


17) Ozbrojené konflikty a války: příčiny a možnosti prevence války

- existují nevojenské přístupy k řešení konfliktů bez použití síly (sankce, tribunály, vyšetřovací a smírčí komise, arbitráž atd.) a vojenské nástroje pro prevenci konfliktů (dohody, embarga, demilitarizované zóny, odstrašení atd.)

- na prevenci konfliktů se podílí mnoho aktérů mezinárodního společenství - OSN, regionální organizace, individuální státy a dokonce i individuální osoby

- prevence konfliktů:

a) spolupráce

= snaha nacházet společné zájmy s ostatními státy, korigovat své vlastní cíle s ohledem na oprávněné (životní) zájmy ostatních aktérů

b) odstrašení

= dostatečná vojenská nebo hospodářská síla může odradit potenciálního agresora od pokusu řešit spor násilím

c) alianční politika

= organizace fungující na principu kolektivní bezpečnosti znamenají jak vzájemnou spolupráci jejich členů tak odstrašení protivníků

- způsoby mírového řešení sporů:

a) diplomatické jednání

- použitelné pokud spor není zásadní

- v případě dílčích otázek možno vyjednat oboustranně přijatelné řešení

- bez právní závaznosti

b) zprostředkování (dobré služby)

- u vážnějších sporů, které způsobují, že spolu strany nechtějí jednat přímo

- zprostředkovatel by měl být obeznámen se situací a obě sporné strany musí věřit v jeho nestrannost (může jím být blízký stát z regionu)

- bez právní závaznosti

c) vyšetřovací/smírčí komise

- může nezávisle prošetřit sporné záležitosti a poskytnout možné varianty řešení

- její návrhy musí být akceptovány stranami sporu

- bez právní závaznosti

d) rozhodčí/soudní řízení

- strany se rozhodnou svěřit řešení sporu nestrannému orgánu (např. mezinárodnímu soudu); pokud tak učiní, je pro ně rozhodnutí tohoto orgánu závazné

- příklady mírového řešení sporů

a) spolupráce

- NATO jako organizace kolektivní bezpečnosti odstrašuje protivníky (SSSR za studené války) + utlumuje konflikty mezi členy (Řecko vs. Turecko)

b) odstrašení

- jaderné zbraně za studené války jako nejefektivnější prvek odstrašení

c) zprostředkování

- Čína se snaží být prostředníkem jednání KLDR s USA

- Izraelsko-palestinský konflikt nebo etnické konflikty v bývalé Jugoslávii je vhodné řešit formou zprostředkování

 

definice

-          konflikt

o   střet zájmů. Spor

o   příčiny:

§  území, ekonomické otázky, zdroje, prestiž (třeba studená válka)

§  vzájemně se mísí (např. spory mezi Japonskem a Ruskem o ostrovy- území ale i prestiž protože Rusko se nemůže vzdát území)

§  ekonomické spory – zvýhodnění či znevýhodnění – konflikty u dovozních cel a kvót- mezi USA a EU- zvyšování obchodních překážek)

§  územní spory: Falklandy, Gibraltar, Indie s Pákistánem o Kašmír- nárokují si ho obě země

-          krize

o   vývoj, zvyšování napětí mezi státy, jde ale o více než jen odlišná stanoviska – vojenská, ekonomická nebo jakákoliv jiná podpora tohoto stanoviska

o   řešení: kompromis nebo válečný konflikt

o   karibská krize:§  sporný bod: obě velmoci chtěli druhou ohrožovat (MAD efekt)

§  podnět- vychýlení domělé rovnováhy – začne se něco dít

·         znárodnění amerických podniků na Kubě – Castro, Eisenhower - 1961

§  vrchol: přímé jednání Chruščov Kennedy

§  kompromis: dohoda o odstranění raket z Turecka

o   Mnichovská dohoda – 1938

§  Podnět – Sudetoněmecká strana kampaně proti ČSR, diskriminace, samotný požadavek Hitlera na přidělení pohraničí pod Německo

§  Kompromis- postoupení pohraničí

o   Propuknutí WWII

§  Napadení Polska 1939 vrcholem krize, nedošlo ale ke kompromisu ale k válce

o   Studená válka

§  Jakási sinusoida- střídání eskalace a deeskalace, kdy nikdy nedošlo k válce – hrozba jaderných zbraní konflikty utlumila

o   Berlínská krize

§  Letecký most atp. – eskalace krize

§  Vyvrcholení- spadnutí amerických letadel, nebylo jasné zda následkem technické závady či záměrem 2hé strany

-          Válka

-          Mírnění krizí či předcházení válce

o   Ekonomická situace – válka často na území chudých států – skrze hospodářskou jí lze předcházet

o   Prevencí je i fakt, že vyspělým státům by se válka nevyplatila

§  Vysoké náklady na obnovu (zničená dobytá města), i když biologické zbraně nabízejí novou perspektivu

o   Organizace kolektivní bezpečnosti (glob.OSN, reg.NATO)

o   Regionální bezpečnostní smlouvy (lepší samozřejmě multilaterální – čím více stran, tím větší pojistka bezpečnosti)