Jdi na obsah Jdi na menu
 


14) Stát, národ a jejich vzájemný vztah

národ a stát:

= společenství lidí se společnými historickými, jazykovými, kulturními kořeny (někdy společné náboženství, tradice; i jiné pojetí národa - např. v USA je národ tvořen a spojen myšlenkou svobody)

„Společenství lidí, kteří si něco společného pamatují a na něco spolu zapomínají.“ Ernst Reman (fr. politický filozof)

- tvořen společným jazykem, územím, pobytem pod 1 panovníkem

- hl. rolí státu je obrana národa

- pojem „národ“ má v anglosaské oblasti (Británie, USA) a ve střední Evropě odlišný význam

- střední Evropa:

- vnímá národ na základě etnicity (jednotlivá etnika se emancipovala od multietnického státu - Rakousko-Uhersko, Osmanská říše)

- velký významový rozdíl mezi národem a státem

- národ směřuje k získání vlastní politické identity završené vytvořením vlastního státu

- západní Evropa:

- „nation“ a „state“ jsou si významově velmi blízké

- západní Evropa vnímá národ jako občanský princip (kdo má francouzské občanství je příslušník Francouzského národa)

- USA:

- „nation“ označuje Spojené státy americké (50 států), „state“ označuje jednotlivé státy

- národ (podle středoevropského významu) je tvořen myšlenkou svobody

-národ v mezinárodních vztazích:

- národní stát - Vestfálský mír v r. 1648

- spojení jazykové, kulturní a politické identity → národní stát (národ - opora státní suverenity, stát - obrana národa)

- užívá se k označení historicky vzniklých státních útvarů (formovaly se po tlakem soc. procesů - revoluce, demografický nebo ekonomický vývoj)

- do 19. století nehrál národ (v etnickém slova smyslu) v mezinárodní politice žádnou roli, důležité byly pouze státy, případně vládnoucí dynastie

- 1918 14 bodů prezidenta Wilsona - mimo jiné uznalo právo národů na sebeurčení

- nové politické hranice v Evropě se víceméně kryjí s hranicemi etnickými

- národnostní uvědomění má úlohu i během dekolonizace mimoevropských území

- v současnosti probíhá několik konfliktů ve snaze sjednotit etnické hranice s politickými (např. IRA, ETA, bývalá Jugoslávie)

- jednotlivec v mezinárodních vztazích:

- úloha jednotlivce v MV je velmi omezená

- jako samostatný aktér vystupuje pouze pokud jsou porušena jeho práva státem

- Ženevský výbor pro lidská práva, Evropská komise pro lidská práva

- 10.12.1948 Všeobecná deklarace lidských práv (OSN)

- stanovuje právo jednotlivce (bez ohledu na státní příslušnost) na život, osobní svobodu, vlastnictví, zakazuje otroctví a mučení

- čerpá většina ústav nově vzniklých států